VDH - Vraťme Děti do HRY Logo
Krystaly pro hru Pexeso Trio SPECIAL

EOV

EOV je metoda rozvoje mysli a extraokulárního vidění.

Pomáhá dětem v rozvoji mysli, vědomí, lepší intuici, i celým rodinám v harmonizaci rodinného systému.

Děti se díky EOV stanou jistější samy sebou, zodpovědnější a zlepší se jim vztahy s kamarády i v rámci rodiny.

Na základě individuálních možností a schopností jim tato metoda umožní stát se nejlepší možnou verzí sebe sama a rozvinout na maximum svůj potenciál. Součástí metody je i aktivování schopnosti vidět se zakrytýma očima a celé sezení probíhá s nasazenou maskou na očích.

Kurzy EOV - Extra Occular Vision od Vraťme Děti do HRY

Moje zkušenost s EOV

Metoda EOV si mě našla a naprosto přesvědčila, že to je způsob, jak chci dětem dále pomáhat a rozvíjet je nad rámec her. Pro mě je to úžasná metoda, jak zjistit potřeby dítěte - jako kdybyste k dítěti konečně dostali i návod. Každé dítě je jedinečné a tato metoda to plně respektuje, a tak každému pomůže právě tam, kde je třeba.

Na základě individuálních potřeb děti:

Celou metodologii mám zažitou nejen z pohledu lektorky, kdy mi rukama prošli kluci i holky, sourozenci i jedináčci, děti zdravé i nemocné, plaché i rebelové, ale i z hlediska mámy, která  dala dítě na EOV kurz, a tak znám celou situaci z obou stran a mám velké pochopení a empatii i pro rodiče, jejichž dítě kurzem prochází.

Zkušenosti rodičů dětí, kteří u mě absolvovali kurz EOV

Po absolvování mého lektorského kurzu jsem provedla kurzem EOV řadu dětí a toto byly zkušenosti rodičů:

„U dcery vnímám zlepšení zájmu o školu a vstřícnější komunikaci směrem k nám rodičům.“

„Syn začal být více průbojný, už se za sebe dokáže postavit a je odvážnější.  Ze školy přišly ohlasy, že je aktivnější, mluví více nahlas, více si věří a zároveň je klidnější a více přímý.“

„Mé dítě projevuje méně vzdoru, více s námi spolupracuje, lépe reaguje i na věci, které nejsou dle jeho představ. Obecně je milejší.“

„Vnímám větší otevřenost, zlepšila se komunikace se sourozenci, je více sdílná co se týká zážitků z běžného dne, více radostná.“

„Všímám si u dcery většího vnímání zodpovědnosti za úkoly, sdílení pocitů (vztahů se spolužáky), vnímám dceru jako veselejší a radostnější. Lépe se i vyrovnává s příchozími úkoly (školní, domácí práce).“

„Zlepšil se nám vztah s dcerou, máme spolu lepší domluvu a lépe i zvládá odloučení."

„Je to seberozvoj dítěte i rodičů, dají se velmi dobře přepsat špatné vzorce. Vrací sebevědomí a jistotu bytí.„

Pro koho je tato metoda vhodná?

Pro všechny děti a dospívající ve věku od 7 do 21 let, s problémy či bez, protože každý si zaslouží rozvinout na maximum svůj potenciál.

Nejlepších výsledků se dosahuje u dětí do cca 12 let, kdy dojde vždy k aktivaci EOV („vidění bez očí“).  U teenagerů a dospívajících záleží rozvinutí EOV na jejich individuálních schopnostech, ale z kurzu rozhodně čerpají ostatní rozvojové přínosy.

Kurz řeší problémy dětí s různými strachy a nočními můrami, šikanou, nízkým sebevědomým, hyperaktivitou, problémy s učením, autoritami, dyslexií aj.

Co metoda EOV konkrétně obnáší?

Vždy začínám tzv. "nultou lekcí“ -  rozhovorem s rodiči, kde si ujasníme vzájemné představy a vysvětlím postup práce s dítětem. S metodou musí souhlasit a spolupracovat oba rodiče (je jedno, zda žijí spolu nebo ne).

Vlastní práce v rámci EOV pak obsahuje 10 sezení po cca 2 hodinách, ve kterých se řeší nejzásadnější okruhy témat. Vždy probíhá nejprve 60 min. s dítětem (bez přítomnosti rodiče). V rámci lekcí využívám velkou škálu her a herních pomůcek, aby lekce byly pro děti zábavné. Následně proběhne popovídání s rodičem (bez přítomnosti dítěte) v rozmezí 30 – 60 min, dle potřeby. Lekce probíhají prezenčně, nelze je absolvovat on-line.

Kolik to stojí a kde se potkáme

Celý kurz (10 lekcí po cca 2 hodinách) stojí 20 000 Kč + 650 Kč za masku na oči, ve které dítě absolvuje kurz a pak mu zůstává.

Lekce probíhají na jižním okraji Prahy v domácím prostředí, a tak děti nejsou stresovány neosobní ordinací. Pokud je pro vás lokalita na jihu Prahy příliš vzdálená, zkontaktujte centrum Světladíl, kde vám doporučí další lektory z celé naší republiky i ze Slovenska.

Chcete se dozvědět více?

Chcete se o této metodě dozvědět více? Zavolejte a zeptejte se na to, co vás zajímá.
Kontaktovat mě můžete mezi 8 – 14 hod. na tel. +420 607 472 377

Další zdroje informací

Pro „samostudium“ mohu doporučit několik rozhovorů na toto téma:

Ve videích je kladen důraz na vidění bez očí, což samo o sobě působí kouzelně až neuvěřitelně a i mě to nepřestává fascinovat, ale pro praktický život vidím větší přínosy ve věcech, které nejsou takto „předváděcí“, ale o to více dítě osobnostně posunou.

Vision Extra Ocular

Metodu EOV (španělsky VEO – vision extra ocular) vytvořil a dále rozvíjí Noe Esperón, který Prahu již několikrát osobně navštívil a ve spolupráci s Centrem Světladíl zaštiťuje vzdělávání nových lektorů.
Na fotce jsem já s Noem při jeho návštěvě v Praze v říjnu 2023.
Oficiální stránky (ve španělštině) jsou:
https://visionextraocular.com

Jana a Noe Esperón